مراحل ثبت شرکت و اخذ مجوزهای قانونی

مراحل ثبت یک شرکت و اخذ مجوزهای قانونی

فهرست مطالب

ثبت شرکت یک گام مهم و اساسی در زمینه توسعه یک کسب و کار و رسمیت بخشیدن  آن است. اما برای بسیاری از افراد، مراحل ثبت شرکت ممکن است بسیار سردرگم کننده و پیچیده باشد. ما در این مقاله به بررسی کلی شرایط و مراحل ثبت شرکت می‌پردازیم و تمامی نکاتی را که باید در مورد ثبت شرکت و اخذ مجوزهای قانونی بدانید را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهیم.

مراحل ثبت شرکت به چه صورت است؟

ثبت شرکت مانند بسیاری از کارهای اداری دیگر شامل مراحل متعددی است که برای موفقیت در آن باید تمامی مراحل را به دقت انجام داد. در ادامه مراحل ثبت شرکت به‌طور جامع توضیح می‌دهیم:

مراحل ثبت شرکت

گام اول:‌ انتخاب نوع شرکت

اولین گام از مراحل ثبت شرکت انتخاب کردن نوع شرکت و قوانین حاکم بر آن است. برای ثبت یک شرکت علاوه‌بر انتخاب شرکا با توجه به اهداف شرکت باید میزان مسئولیت افراد را در قالب شرکت نیز مشخص کنید. بنابراین با توجه به شرکا، مسئولیت آن‌ها و نوع فعالیت و همچنین میزان سرمایه لازم برای ثبت شرکت، انواع مختلفی از شرکت‌های تجاری وجود دارد که می‌توان نسبت‌به ثبت آن‌ها اقدام کرد:

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت تعاونی

هر کدام از این شرکت‌ها دارای قوانین و شرایط لازم برای ثبت کردن هستند که به صورت زیر است:

شرکت سهامی عام

 • حداقل شرکا: ۵ نفر
 • حداقل سرمایه:  ۵۰۰ هزار تومان
 • حداقل هیئت مدیره: ۵ نفر
 • مسئولیت شرکا: به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک

شرکت سهامی خاص

 • حداقل شرکا: ۳ نفر
 • حداقل سرمایه: ۱۰۰ هزار تومان
 • حداقل هیئت مدیره: ۳ نفر
 • مسئولیت شرکا: به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک

شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل شرکا: ۲ نفر
 • حداقل سرمایه: بدون محدودیت
 • حداقل هیئت مدیره: یک نفر یا بیشتر
 • مسئولیت شرکا: مسئولیت شرکا به‌میزان سهم الشرکه هر شریک

شرکت تضامنی

 • حداقل شرکا: ۲ نفر
 • حداقل سرمایه: محدودیتی وجود ندارد
 • حداقل هیئت مدیره: یک نفر یا بیشتر
 • مسئولیت شرکا: مسئولیت شرکا نامحدود است

شرکت نسبی

 • حداقل شرکا: ۲ نفر
 • حداقل سرمایه: محدودیت وجود ندارد
 • حداقل هیئت مدیره: یک نفر یا بیشتر
 • مسئولیت شرکا: مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک

شرکت مختلط سهامی

 • حداقل شرکا: ۲ نفر
 • حداقل سرمایه: محدودیت وجود ندارد
 • حداقل هیئت مدیره: یک نفر یا بیشتر
 • مسئولیت شرکا: مسئولیت شرکای ضامن نامحدود است و مسئولیت شرکا غیرسهامی به میزان سهم الشرکه هر شریک

شرکت تعاونی

 • حداقل شرکا: ۷ نفر
 • حداقل سرمایه: محدودیت وجود ندارد
 •  حداقل هیئت مدیره: ۳ تا ۷ نفر
 • مسئولیت شرکا: مسئولیت شرکا سهامی به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیرسهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه

گام دوم: فراهم کردن مدارک ثبت شرکت

بعد از انتخاب نوع شرکت نوبت به مرحله فراهم کردن مدارک لازم با توجه به نوع شرکت برای ثبت کردن است. در ادامه به بررسی تمامی مدارک لازم برای ثبت کردن انواع شرکت‌ها می‌پردازیم:

فراهم کردن مدارک ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • ارائه دو برگ اظهارنامه شرکت
 • ارائه دو جلد اساسنامه شرکت
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران
 • کپی برابر با اصل شناسنامه اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
 • کپی برابر با اصل کارت ملی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
 • ارائه گواهی واریز حداقل ۳۵% از سهام شرکت
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
 • اصل سند مالکیت
 • گواهی عدم سو پیشینه اعضای هیات مدیره و بازرسان
 • ارائه اقرارنامه اعضای هیات مدیره بر اینکه کارمند دولت نباشند و همچنین مدیر عامل که سمت مدیرعاملی در شرکت دیگری نداشته باشد
 • امضا وکالتنامه
 • اگر یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد باید اصل قیم‌نامه ارائه شود
 • ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مراجع مربوطه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 • ارائه دو برگ اظهارنامه شرکت
 • ارائه دو جلد اساسنامه شرکت
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران
 • کپی برابر با اصل شناسنامه اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
 • کپی برابر با اصل کارت ملی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
 • ارائه گواهی واریز حداقل ۳۵% از سهام شرکت
 • اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • ارائه دو برگ اظهارنامه شرکت
 • ارائه دو جلد اساسنامه شرکت
 • ارائه دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • ارائه کپی شناسنامه شرکا و مدیران
 • اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 • ارائه دو برگ اظهارنامه شرکت
 • ارائه دو جلد اساسنامه شرکت
 • ارائه کپی شناسنامه شرکا
 • اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

 • ارائه صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی
 • ارائه اسامی اعضا هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت
 • ارائه اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت
 • ارائه دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی
 • درخواست ثبت کتبی
 • ارائه طرح پیشنهادی و مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
 • ارائه موافقت‌نامه تشکیل شرکت
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 • ارائه یک نسخه اظهارنامه شرکت
 • ارائه یک نسخه اساسنامه شرکت
 • ارائه اسامی اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
 • ارائه تعهد پرداخت سرمایه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی

 • ارائه یک نسخه اظهارنامه شرکت
 • ارائه یک نسخه اساسنامه شرکت
 • ارائه اسامی اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 • ارائه یک نسخه اظهارنامه شرکت
 • ارائه یک نسخه اساسنامه شرکت

گام سوم: طی کردن مراحل ثبت‌نام در سامانه ثبت شرکت‌‌ها

در گام بعدی از مراحل ثبت شرکت نوبت به ثبت نام در سامانه ثبت‌ شرکت‌ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و پیگیری ادامه مراحل ثبت شرکت در این وب‌سایت است که مراحل را به‌طور کامل به شما توضیح خواهیم داد.

 • تکمیل اطلاعات شخصی

در ابتدای ورود به وب‌سایت ثبت شرکت‌ها باید نسبت به پر کردن اطلاعات شخصی فرم مربوطه اقدام کنید. اطلاعاتی که باید وارد شوند شامل نام اطلاعات شخص متقاضی و همچنین سمت شخص متقاضی که اصیل یا وکیل است را نیز مشخص کند.

 • انتخاب نوع و اسم شرکت

پس از گذر از مرحله تکمیل اطلاعات شخصی، نوبت به انتخاب نوع شرکت است که در این مقاله ما انواع شرکت‌ها را بررسی کردیم. پس از انتخاب نوع شرکت باید اسم شرکت را انتخاب کرد، برای انتخاب اسم باید پنج اسم که دارای ریشه فارسی باشد، از اسامی لاتین نباشد و همچنین با قوانین جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد را پیشنهاد دهید. در ادامه مراحل ثبت شرکت پس از انتخاب اسم شرکت نوبت به پرداخت هزینه مربوط به آن به حساب بانک ملی سازمان ثبت اسناد می‌رسد. پس از واریز وجه باید فیش واریز وجه را به همراه سایر مدارک به سازمان ثبت اسناد تحویل دهید.

 • انتخاب موضوع فعالیت شرکت

در گام بعدی از مراحل ثبت شرکت نوبت به انتخاب موضوع فعالیت شرکت، مدت فعالیت بر اساس محدود و نامحدود می‌رسد. پس از انتخاب نوع فعالیت شرکت و روی گزینه گام بعدی کلیک کنید تا وارد مرحله جدید شوید.

 • تکمیل مشخصات شرکت

در ادامه نوبت به ارائه اطلاعات مربوط به شرکت مانند کدپستی، شماره تلفن و آدرس مرکز اصلی شرکت می‌رسد. در صورت وجود اطلاعاتی مانند ایمیل، وب‌سایت و دورنگار نیز باید ارائه شود.

 • مشخص کردن نوع و مقدار سرمایه

در ادامه مراحل ثبت شرکت وارد صفحه سرمایه حقوقی شرکت می‌شوید. در این مرحله باید سرمایه شرکت مانند سرمایه نقدی یا غیر نقدی، سهام بانام یا بی‌نام و ارزش ریالی هر سهم را مشخص کنید.

 • تکمیل اطلاعات شخصی

در مرحله تکمیل اطلاعات شخصی نوبت به پر کردن اطلاعات افرادی که در شرکت دارای سمت هستند، می‌رسد. افراد نیز به صورت حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می‌شوند و باید اطلاعات مربوط به آن‌ها در فیلد مربوطه پر شود.

 • ثبت اطلاعات

پس از انجام مراحل ثبت شرکت تا به اینجای کار به شما سه گزینه نشان داده می‌شود که شامل ثبت اطلاعات، حذف و انصراف است. با انتخاب ثبت اطلاعات تمامی اطلاعاتی که تا اینجای کار وارد کرده‌اید ثبت و ذخیره می‌شود. با انتخاب گزینه حذف، تمامی اطلاعات حذف می‌شود و با انتخاب انصراف نشان می‌دهید که از تغییر اطلاعات منصرف شده‌اید.

 • مشخص کردن سمت اشخاص در شرکت

در گام بعدی نوبت به مشخص کردن سمت شخص در شرکت می‌رسد. سمت شخص می‌تواند شامل مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و موارد دیگر باشد، در ضمن باید تاریخ شروع سمت و تاریخ پایان آن نیز مشخص شود. همچین وضعیت حق امضا نیز در این مرحله مشخص می‌شود.

 • ثبت شعب شرکت

در صورتی که شرکتی که نسبت‌به ثبت کردن آن اقدام می‌شود دارای شعب دیگری است، باید در این مرحله اطلاعات مربوط به شعب دیگر وارد شوند.

 • تکمیل اظهارنامه و اساسنامه

در مرحله بعدی باید اظهارنامه شرکت و اطلاعات مربوط به آن را وارد کنید. برای این کار می‌توان اطلاعات را تایپ کرد یا از نمونه متن‌های از پیش آماده شده استفاده کرد. در قسمت بعدی باید اساسنامه شرکت را که به‌صورت کپی برابر با اصل شده است را در سامانه ثبت شرکت‌ها بارگذاری کنید.

 • تکمیل مدارک ثبت شرکت

در ادامه و با ورود به مرحله تکیل مدارک، تمامی مدارکی که با توجه به نوع شرکت است، به شما نمایش داده می‌شود و باید نسبت به تکمیل آن‌ها اقدام کنید. پس از تکمیل اطلاعات و ثبت نهایی آن به شما یک کد رهگیری داده می‌شود که می‌توانید از وضعیت ثبت شرکت خود مطلع شوید.

 • اطلاع از وضعیت ثبت شرکت

پس از تکمیل اطلاعت و پایان کار به شما یک کد رهگیری داده می‌شود که با آن می‌توانید وضعیت ثبت شرکت را بررسی کنید. در صورتی که صورتجلسه شما برای ثبت شرکت دارای نقص باشد به شما برگشت داده می‌شود تا آن را برطرف کنید و اگر صورتجلسه شما مورد تایید باشد در نهایت شما به مرحله آخر و صدور آگهی در روزنامه می‌رسید.

گام چهارم: حضور در اداره ثبت

در گام بعدی از مراحل ثبت شرکت نوبت به ثبت شرکت در اداره ثبت می‌رسد. نسخه ثبت در دو نسخه تنظیم می‌شود و یک نسخه در  اداره ثبت و در پرونده مربوطه ضبط می‌شود و نسخه دیگر به فرد متقاضی ثبت شرکت با قید شماره و تاریخ ثبت پس از مهر و امضا تحویل داده می‌شود.

گام پنجم: درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه

درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه

پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت اساسنامه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، طبق قانون باید آگهی تاسیس شرکت جدید در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد. این آگهی شامل مشخصات کامل شرکت از جمله نام شرکت، موضوع فعالیت، محل شرکت، میزان سرمایه، اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز است. انتشار علنی این اطلاعات از طریق روزنامه رسمی، به منزله اطلاع‌رسانی به عموم و شروع رسمی فعالیت تجاری شرکت تلقی می‌شود. عدم درج آگهی ثبت، می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی برای شرکت شود.

ثبت شرکت، زمینه‌ساز موفقیت در فعالیت‌های تجاری آینده

ثبت یک شرکت تجاری، اولین گام مهم در مسیر موفقیت یک کسب‌وکار است. با پیروی از مراحل و دستورالعمل‌های ارائه شده در این مقاله، شما می‌توانید به‌راحتی شرکت خود را ثبت و فعالیت‌های تجاری‌تان را به‌طور رسمی آغاز کنید. ثبت شرکت، نخستین گام شما در مسیر موفقیت و دستیابی به اهدافتان خواهد بود. ما امیدواریم با اتکا به این راهنما، شاهد  موفقیت روزافزون شما باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب بلاگ

معرفی جدیدترین ترندها و نوآوری های دنیای استارتاپ ها