مربیان تریگ‌آپ

حسین نظربلند

مدیر عامل شرکت شناسا- عضو هیئت‌ مدیره شتابدهنده تریگ‌آپ
کسب و کار

شهاب جوانمردی

مدیرعامل فناپ
کسب و کار

سید حمیدرضا علوی

معاون رشد و شتابدهی شرکت شناسا
کسب و کار

حامد ساجدی

رئیس هیئت‌ مدیره شتابدهنده تریگ‌آپ
کسب و کار

مصطفی نقی‌پورفر

مشاور مدیر عامل شرکت شناسا- رئیس آزمایشگاه نوآوری بلاکچین
کسب و کار

محمدصادق سبحانی

مديرعامل شتابدهنده تريگ آپ
آموزش و شتابدهی