تریگ آپ

برای استارتاپی موفق و پایدار


Fly With Champions

 

شتابدهنده شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد


چرا تریگ آپ؟


هدف ما در تریگ آپ کمک به ایجاد و رشد استارتاپ‌های پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است. ما معتقدیم که می‌توانیم با در اختیار قرار دادن تیم کارشناسی خبره، منتورینگ تخصصی، ارتباط اثربخش با شبکه ایی از سرمایه گذاران، افراد و نهادهای تاثیرگذار این حوزه، همراه خوبی برای استارتاپ شما باشیم.


بیشتر بخوانید

ما چه کاری میکنیم؟

سه قسمت عمده در تریگ آپ وجود دارد که هرکدام قبل و بعد و حین دوره شتابدهی را شامل می شود.

عملکرد، سرویس‌ها و خدمات ما

کارگاه ها و خدمات آموزشی

مشاوره تخصصی

فضای کار اشتراکی

سرمایه گذاری

225

مصاحبه حضوری

1042

ایده های ارزیابی شده


29

تیم پذیرش شده

6446

نفر ساعت آموزش

اولویت‌های تریگ‌آپ

سبک زندگی

آب و منابع طبیعی

IT, ICT

سلامت

آموزش

 

IOT

فینتک