فرم ثبت ایده | فرایند شتابدهی تریگ‌آپ

همراه عزیز تریگ آپ لطفا برای ثبت طرح و ایده اطلاعات خود را به شکل صحیح در فرم زیر وارد کنید.

در نظر داشته باشید این سوالات برای ارزیابی کلی و اولیه هستند و اطلاعات تکمیلی مانند اعضای تیم، اندازه بازار و … در مراحل بعدی اخذ می‌شوند.