تریگ کست_اپیزود چهارم_فصل دوم_مجید منوچهری

اپیزود چهارم – کارراهه – مجید منوچهری

دریافت لینک‌های شنیدن این قسمت

به منظور دریافت لینک شنیدن این اپیزود از تریگ کست، آدرس ایمیل خود را در فرم وارد کنید

درباره این قسمت

مهمان اپیزود چهارم کارراهه (فصل دوم تریگ‌کست) مجید منوچهری هم‌بنیانگذار هفت سنگ است، و در این اپیزود از مسیر شغلی که تا به الآن طی کرده برای ما صحبت میکند!