نقش فرهنگ سازمانی در جذب و حفظ استعدادها در استارتاپ‌ها

نقش فرهنگ سازمانی در جذب و حفظ استعدادها در استارتاپ‌ها

فهرست مطالب

به مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورها و رفتارها که در یک سازمان وجود دارند و توسط اعضای آن شکل می‌گیرند، فرهنگ سازمانی می‌گویند که معمولا توسط مدیران تعیین می‌گردند. این فرهنگ تاثیر مستقیمی بر موفقیت سازمان، رسیدن به اهداف، جذب و حفظ استعدادهای یک سازمان و… دارد. هرچه فرهنگ سازمانی استارتاپ ‌ها و کسب و کارها قوی‌تر باشند، نیروهای با استعداد و متخصص بیشتری جذب می‌شوند. اما اگر فرهنگ سازمانی غنی نباشد نه تنها متخصصین جذب نمی‌شوند، بلکه پس از مدتی کسب و کار نیز با شکست مواجه می‌شود. در ادامه با ما باشید تا با نقش اصلی فرهنگ سازمانی در استارتاپ‌‌ها آشنا شوید.  

انواع فرهنگ سازمانی استارتاپ کدامند؟

فرهنگ سازمانی استارتاپ دارای انواع مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 •   فرهنگ سازمانی قدرتمند: معمولاً بر اساس این فرهنگ تصمیمات مهم بر عهده تعداد کمی از افراد سازمان می‌باشد که این فرهنگ در سازمان‌های کوچک و خانوادگی حاکم است.
 •   فرهنگ سازمانی نقش محور: معمولا سازمان‌های بزرگ و بیرونی از این فرهنگ استفاده کرده و همکاری و هماهنگی بین اعضای آن بر اساس نقش‌ها و وظایف مشخصی انجام می‌شود.
 •   فرهنگ سازمانی شبکه‌ای: تمرکز این فرهنگ بر پروژه‌ها و وظایف خاص است و اعضای سازمان در تیم‌های کوچک و موقت برای انجام پروژه‌ها با یکدیگر کار می‌کنند.
 •   فرهنگ سازمانی شخصیت محور: تمرکز در این فرهنگ نیز بر افراد و خود مختاری آن‌ها است و هر یک از افراد در سازمان‌ها به عنوان مجریان مستقل، مشغول به کار هستند.

نقش فرهنگ سازمانی در جذب و حفظ استعدادها در استارتاپ‌ها

اهمیت و تاثیر فرهنگ سازمانی استارتاپ

فرهنگ سازمانی نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد استارتاپ‌ها دارد. این فرهنگ می‌تواند هم نقشی مثبت و پویا و هم نقشی منفی داشته باشد. فرهنگ سازمانی بر تمامی فعالیت‌های یک استارتاپ مانند فرایند استخدام، برنامه‌های آموزشی و ارزیابی عملکرد و… تاثیر می‌گذارد. رهبران هر استارتاپ نقش بازیگر اصلی را در شکل‌گیری و حفظ این فرهنگ ایفا می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با ایجاد ارتباطات باز و صادقانه، تعهد به ارزش‌های سازمانی، تشویق به اشتراک گذاری ایده‌ها و نظرات و… فرهنگ سازمانی مثبت و قوی را به وجود آورند. برخی از مهم‌ترین تاثیرات فرهنگ سازمانی مثبت و منفی در کسب و کارها، عبارتند از:

تاثیرات و نقش فرهنگ سازمانی مثبت در استارتاپ‌ها

اصلی‌ترین نقش فرهنگ سازمانی مثبت و قوی، جذب و حفظ استعدادها و متخصصین در کسب و کار است. اما، علاوه بر این فرهنگ سازمانی مثبت و قوی نتایج و تاثیرات دیگری نیز دارد که عبارتند از:

 •   ایجاد هماهنگی بین کارکنان
 •   حفظ پتانسیل فعلی و نگهداری کارکنان
 •   افزایش بهره‌وری و مشارکت کارکنان
 •   دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
 •   توانایی مقابله با چالش‌های جدید
 •   توجه به نیاز اعضای سازمان و افزایش رضایت شغلی
 •   تعامل کارآمد و رفتارهای اخلاقی
 •   افزایش توانمندی و مهارت اعضای سازمان

نقش فرهنگ سازمانی منفی در استارتاپ‌ها

در صورتی که یک فرهنگ سازمانی قوی و غنی نباشد، نمی‌تواند منجر به استخدام و حفظ نیروهای با استعداد شود. همچنین، فرهنگ سازمانی منفی تاثیراتی را نیز بر سایر عوامل سازمان می‌گذارد که عبارتند از:

 •   عدم تطبیق پذیری با استراتژی سازمان
 •   ایجاد تضاد و عدم هماهنگی در بین کارکنان
 •   عدم توجه به تغییرات محیطی و نیازهای جدید
 •   عدم مقابله با چالش‌های سازمان
 •   عدم توجه به نیازهای اعضا و کارکنان
 •   کاهش رضایت شغلی و انگیزه کارکنان
 •   عدم توجه به ارزش‌ها و اخلاقیات سازمان
 •   ایجاد رفتارهای نامناسب و غیر اخلاقی در سازمان
 •   عدم توجه به توسعه فردی و کاهش توانمندی و مهارت‌های کارمندان

فرهنگ سازمانی چگونه باعث جذب و حفظ کارکنان با استعداد می‌شود؟

فرهنگ سازمانی غنی و قوی از طریق اثرگذاری بر چند عامل می‌تواند باعث جذب و استخدام نیروهای توانمند و با استعداد برای استارتاپ‌ها و کسب و کارها شود. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:

ایجاد برنامه‌های شفاف

در صورتی که یک استارتاپ از فرهنگ سازمانی غنی برخوردار باشد، می‌تواند برنامه‌های شفافی را در حیطه‌های مختلف تدوین کند. با این کار مقدار منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارکنان جدید نیز تعیین می‌شود.

ایجاد محیط کاری منعطف

فرهنگ سازمانی در صورتی که مثبت و قوی باشد، می‌تواند محیط کاری منعطفی را برای نیروهای کاری ماهر و با استعداد ایجاد کند. کارکنان هرچه در محیط کاری خود آرامش خاطر و رضایت داشته باشند، به همان میزان وفاداری آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. استارتاپ‌هایی که شادی و رضایت کارکنان خود را در اولویت قرار می‌دهند، اغلب شاهد افزایش بهره‌وری و جذب و حفظ استعدادهای برتر هستند.

ارتباطات اثربخش و نوآوری

فرهنگ سازمانی حاکم بر استارتاپ می‌تواند منجر به برقراری ارتباط اثر بخش و تعامل بین کارکنان شود که این موضوع باعث نوآوری و توسعه استارتاپ می‌گردد. تعامل و همکاری تمامی کارکنان باعث تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت استارتاپ می‌شود.   

فرهنگ سازمانی چگونه باعث جذب و حفظ کارکنان با استعداد می‌شود؟

فرهنگ سازمانی استارتاپ چگونه تشکیل می‌شود؟

استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا که فرهنگ سازمانی ندارند، برای شکل دهی آن باید به چند مسئله توجه کنند که عبارتند از:

تعیین ماموریت‌ها و اهداف سازمان

پیش از آغاز هر کاری استارتاپ‌ها باید ماموریت و اهداف کسب و کار خود را تعیین کنند. بهترین زمان نیز برای تعیین ماموریت، پیش از استخدام کارکنان اولیه است. زیرا در صورت عدم تعیین به موقع ماموریت، ممکن است که استارتاپ از مسیر درست منحرف شود.

تعیین ارزش‌های اصلی استارتاپ

همواره ارزش‌های یک کسب و کار و ماموریت آن با یکدیگر در تعامل هستند و رهبران باید به این موضوع توجه کنند. زیرا در صورتی که ارزش‌ها با ماموریت شرکت در تضاد باشند، تمامی استراتژی‌ها در آینده با مشکل مواجه خواهند . به طور مثال اگر رهبر یک کسب و کار یا سازمان، نوآوری و ریسک‌پذیری را ارزش تعیین کرده باشد اما در برنامه طولانی مدت خود راهی برای بازارهای جدید تعیین نکرده باشد، بین ماموریت و ارزش‌های آن تضاد به وجود خواهد آمد.

ترویج ماموریت و ارزش‌ها بین کارکنان

در شکل‌گیری فرهنگ سازمانی مد نظر، کارمندان باید با ماموریت و ارزش‌های تعریف شده سازمان به طور کامل آشنا شوند. تمامی اعضای تیم اعم از جدید و قدیم باید درک صحیح و درستی از این موضوع داشته باشند. رهبران باید از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان آن ها را مطلع سازند که هر عمل کوچکی از آن‌ها در اهداف استارتاپ نقش مهمی دارد.

جمع بندی

تمامی استارتاپ‌ها برای رشد و توسعه، به فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر و مثبت نیاز دارند. فرهنگ سازمانی استارتاپ باعث ایجاد هماهنگی بین کارکنان، جذب و حفظ نیروهای متخصص و با استعداد، افزایش بهره‌وری، افزایش رضایت شغلی، توانایی مقابله با چالش‌های جدید و… می‌شود. فرهنگ سازمانی استارتاپ از طریق ایجاد برنامه‌های شفاف، ایجاد محیط کاری منعطف و ارتباطات اثربخش و نوآوری باعث جذب و حفظ نیروهای با استعداد می‌شود. آیا شما تجربه کار در محیطی با فرهنگ سازمانی منفی را دارید؟ تجربیات خود را با ما در میان بگذارید و اگر در این حیطه سوالی دارید با همکاران ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

 •   چرا فرهنگ سازمانی نقش مهمی در استارتاپ‌ها دارد؟

زیرا هر چه یک استارتاپ از فرهنگ سازمانی قوی و غنی برخوردار باشد، به همان میزان می‌تواند توسعه و رشد یافته و نیروهای متخصص استخدام کند.  

 •   انواع فرهنگ سازمانی استارتاپ کدامند؟

فرهنگ سازمانی استارتاپ انواع مختلفی دارند که شامل: فرهنگ سازمانی قدرتمند، نقش محور، شبکه‌ای و شخصیت محور هستند.

فرهنگ سازمانی چگونه بر استخدام نیروهای متخصص اثر می‌گذارد؟

این فرهنگ از طریق ایجاد برنامه های شفاف، ایجاد محیط کاری منعطف، نوآوری و… باعث جذب و حفظ نیروهای با استعداد می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب بلاگ

معرفی جدیدترین ترندها و نوآوری های دنیای استارتاپ ها