فرم ارزیابی Micro VC

  • همراه عزیز تریگ آپ لطفا برای شرکت در ارزیابی اولیه Micro VC اطلاعات خود را به شکل صحیح در فرم زیر وارد کنید.
  • در نظر داشته باشید این سوالات برای ارزیابی کلی و اولیه هستند و اطلاعات تکمیلی مانند اعضای تیم، اندازه بازار و … در مراحل بعدی اخذ می‌شوند.
  • ممکن است پاسخ برخی سوالات در فایل‌های ارسالی شما درج شده باشد، با این حال تمامی موارد را به دقت تکمیل فرمایید و لطفا پاسخ هیچ سوالی را به فایل‌ها ارجاع ندهید. با تشکر.