ایران تراول

ایران تراول

تیم ایران تراول اعتقاد دارد ایران در حوزه گردشگری ورودی نیازمند یک رسانه حوزه گردشگری است که تمام هدفش ارائه تصویری روشن به مخاطبان خارجی باشد

آدرس وبسایت
سال تاسیس

1395

شهر محل فعالیت

تهران

حوزه فعالیت

گردشگری, رسانه