اپیزود پنجم – حوالی 20 سالگی – مونا ناصری (قسمت دوم)

دریافت لینک‌های شنیدن این قسمت

به منظور دریافت لینک شنیدن این اپیزود از تریگ کست، آدرس ایمیل خود را در فرم وارد کنید

درباره این قسمت

این اپیزود ادامه صحبت‌های ما با خانم مونا ناصری، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل شتابدهنده استعداد باناست.