اپیزود سوم – کارراهه – محمدرضا پایدار

دریافت لینک‌های شنیدن این قسمت

به منظور دریافت لینک شنیدن این اپیزود از تریگ کست، آدرس ایمیل خود را در فرم وارد کنید

درباره این قسمت

این اپیزود ادامه‌ی صحبت‌های آقای محمدرضا پایدار ، دومین مهمون ما در کارراهه است …

آقای نارنجی، مترجم کتاب کشف شمال حقیقی و هم‌بنیانگذار تیم‌آپ که توی این دو اپیزود برای ما از لازمه‌های کارراهه شغلی و تجربه‌های خودشون گفتند.