تیم تریگ‌آپ

محمد جواد گرجی

مسئول روابط عمومی
حسین محمدطاهری

حسین محمدطاهری

کارشناس سرمایه‌گذاری
محمد امین ضیاء عابدینی

محمد امین ضیاءعابدینی

راهبر ارتباطات برند
داوود دهقان

داوود دهقان

مدیر شعبه اصفهان
مرتضی استاد عظیم

مرتضی استاد عظیم

مدیر فنی
حجت خالقی هژبر آسا

حجت خالقی

مدیر توسعه کسب و کار
پریسا اسدی

پریسا اسدی

کارشناس اجرایی شعبه مشهد
محمد صادق سبحانی

محمدصادق سبحانی

مدیر عامل
مجید عظیمی

مجید عظیمی

مدیر عملیات شتابدهی
محمد مهدی جعفر زاده اسکویی

مهدی اسکویی

مدیر سرمایه گذاری