تیم تریگ‌آپ

حجت خالقی هژبر آسا

حجت خالقی

مدیر توسعه کسب و کار

محمد جواد گرجی

مسئول روابط عمومی
داوود دهقان

داوود دهقان

مدیر شعبه اصفهان
محمد مهدی جعفر زاده اسکویی

مهدی اسکویی

مدیر سرمایه گذاری
حسین محمدطاهری

حسین محمدطاهری

کارشناس سرمایه‌گذاری
محمد امین ضیاء عابدینی

محمد امین ضیاءعابدینی

راهبر ارتباطات برند
مرتضی استاد عظیم

مرتضی استاد عظیم

مدیر فنی
مجید عظیمی

مجید عظیمی

مدیر عملیات شتابدهی
محمد صادق سبحانی

محمدصادق سبحانی

مدیر عامل
پریسا اسدی

پریسا اسدی

کارشناس اجرایی شعبه مشهد