چالش قطب نمای ما

تریگ آپ به عنوان یک شتاب دهنده مثل هر کسب و کاری وفادار به ارزش‌هایی است که سمت و سوی توسعه و تعامل با ذی نفعان خود را شفاف می‌کند.

شما می‌توانید ارزش‌های اصلی تریگ‌آپ را بر اساس حروف انگلیسی تشکیل دهنده آن (Trigup) حدس بزنید و در صورتی که هر ۶ کلمه را درست تشخیص دهید، از برندگان این چالش باشید.

فراموش نکنید هر ۶ کلمه اسم بوده و به زبان انگلیسی است.

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 2