We Learno


ویلرنو به منظور افزایش کیفیت آموزش زبان انگلیسی از دو ابزار سیستم مدیریت آموزش (LMS) و اپلیکیشن موبایل استفاده می کند. فیچرهای LMS ویلرو شامل محتوای کتاب های رایج به همراه تمارین اضافه ،آزمون و تعیین سطح برای هر بخش در چهار مهارت اصلی میباشد که مدرس آموزشگاه‌های زبان انگلیسی می توانند حین تدریس در کلاس و یا بعد از کلاس از آنها استفاده کند و در محیطی تعاملی شامل چت روم و ... فرآیند آموزشی زبان آموزان را پیگیری نمایند. اپلیکیشن جذاب ویلرنو نیز با بکارگیری تکه های فیلم های روز دنیا و gamification و با برنامه ای هدفمند بر مبنای چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها ( CEFR) مهارت های زبان آموزان را ارتقاء خواهد داد.
 

اعضای تیم

مدیراجرایی


حسین قاسمی

مسئول بازاریابی


سمانه جوادی

فاندر


عرفان نعمتـی