vrxtep

vrxtep شبیه ساز اتاق عمل جراحی است. این استارتاپ بستری کمک آموزشی را به منظور تعلیم و تربیت و یا ارتقای سطح دانش و تجربه نیروی انسانی زبده، از طری شبیه سازی حس لامسه فراهم می آورد تا دانش‌پذیران و دانش‌آموختگان اتاق عمل ، ضمن فراگیری اصول پایه و اساسی تکنیک های جراحی ، از تجربه و تخصص مواجهه با شرایط و رخدادهای غیرمترقبه و اضطراری در محیط مجازی کاملا تعاملی برخوردار شوند..

حوزه فعالیت: واقعایت مجازی

وب‌سایت: http://vrxtep.com/

سال تأسیس: 1400