دورهمی استارتاپ‌های شتاب دهنده تریگ آپ

دورهمی مجازی استارتاپ‌های تریگ آپ برگزار شد

دورهمی استارتاپ‍‌های شتاب دهنده تریگ‌ آپ با هدف ایجاد سینرژی و هم‌افزایی، با موضوع آشنایی و انتقال تجربه بین تیم‌ها برگزار شد.

در این نشست که در تاریخ 12 مرداد ماه سال 1400 به صورت مجازی برگزار شد، تیم‌هایی از شتاب دهنده تریگ‌ آپ در تهران و مشهد حضور به هم رساندند و علیرغم محدودیت‌هایی که شرایط کرونا ایجاد کرده است، با یکدیگر به گفتگو نشستند.

در این دورهمی چند نفر از مدیران اجرایی تیم‌ها از فراز فرودهایی که از سر گذراندند، برای تیم‌های جدیدتر گفتند و جلسه با گفتگوی بین تیم‌ها و پرسش و پاسخ بین آنها ادامه پیدا کرد.

فاطمه حسینی، مدیر اجرایی فناسا درباره مسیر توسعه محصول و چالش‌هایی که در زمینه محصول سخت‌افزاری خود از سرگذارنده بودند، صحبت کرد. در ادامه سید مصطفی میرقاسمی، مدیر اجرایی ویدابیا از روند توسعه کسب‌وکارشان گفت. امیر عقیقی، مدیرعامل لینوم از تجربه‌ای که در تیم‌سازی داشتند، صحبت کرد و در ادامه حسین قاسمی، مدیر اجرایی ویلرنو و حامد عزیزی، مدیر اجرایی آسانیسم به ترتیب درباره فرایند جذب سرمایه و شکل‌گیری استارتاپ و تیم حرف زدند.

دورهمی استارتاپ‌های تریگ آپ که در فضایی دوستانه و صمیمی و با حضور مدیران اجرایی شتاب دهنده برگزار شد، با پرسش و پاسخ بین حاضربه پایان رسید.