گردشگری

تیر 31, 1398

کی کوجـا

کی کوجا سعی دارد با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی (سفرساز هوشمند) سفری بی‌دغدغه را برای کاربران خود مهیا سازد