پیچ دک

خرداد 9, 1400

چطور یک پیچ دک عالی داشته باشیم؟

پیچ دک (Pitch Deck) را باید بخشی از محتوا به شمار آورد؛ محتوایی که باید نظر سرمایه‌گذاران را به سوی خود جلب کند تا سرمایه خود را در مراحل آغازین رشد یک استارتاپ به سمت آن سرازیر کنند.