فن آسا

تیر 26, 1398

فن آسا

اولین محصول فن آسا "قاشق یار" یک قاشق هوشمند است که به افرادی که نمیتوانند مستقل و راحت غذا بخورند، کمک میکند