سید حمید رضا علوی

مرداد 18, 1400

مصاحبه دیجیاتو با مدیرعامل تریگ آپ

گفتگوی اختصاصی سید حمیدرضا علوی, مدیرعامل شتاب دهنده تریگ آپ با دیجییاتو
خرداد 9, 1400

گفتگوی اختصاصی سید حمیدرضا علوی، مدیرعامل شتابدهنده تریگ آپ با هفته‌نامه شنبه

گفتگوی اختصاصی سید حمیدرضا علوی, مدیرعامل شتابدهنده تریگ آپ با هفته نامه شنبه