دیجییاتو

مرداد 18, 1400

مصاحبه دیجیاتو با مدیرعامل تریگ آپ

گفتگوی اختصاصی سید حمیدرضا علوی, مدیرعامل شتاب دهنده تریگ آپ با دیجییاتو