تریگ کمپ

خرداد 4, 1400

اختتامیه و دمودی تریگ‌کمپ اینترنت اشیا برگزار شد

پانزدهم فروردین 1400 اولین دوره از سری رویدادهای تریگ کمپ، با محوریت اینترنت اشیا آغاز شد. این کمپ استارتاپی با همت شتابدهنده تریگ ‌آپ و با همراهی و همکاری مجموعه‌های شناسا، بانا و لینکپ، آغاز به کار کرد.