فراخوان تیر ماه 1400 شتاب دهنده تریگ آپ

شتاب دهنده تریگ‌آپ در راستای جذب استارتاپ‌ها و محصولات نوآورانه فراخوان‌هایی را به صورت ماهانه منتشر می‌کند تا مخاطبان این شتابدهنده از آخرین وضعیت فرایند شتابدهی آن باخبر شوند.

تریگ آپ فرصتی را برای استارتاپ‌ها و تیم‌های فعال در اکوسیستم نوآوری کشور فراهم می‌کند تا با بهره‌مند شدن از خدمات نقدی و غیرنقدی که این شتابدهنده در اختیار آنها قرار می‌دهد، مسیر رشد و توسعه خود را طی کنند.

ما در تریگ‌آپ از استارتاپ‌هایی که شرایط زیر را داشته باشند، دعوت به عمل می‌آوریم تا طرح خود را در وب‌سایت ما ثبت کنند:

انگیزه بالا و روحیه کار تیمی

ایده‌های نوآورانه و مناسب با نیاز بازار

توانمندی لازم برای اجرا و تحقق اهداف

محصول اولیه قابل پذیرش

الویت‌های سرمایه‌گذاری تریگ‌آپ شامل حوزه‌های گردشگری، آموزش، شهر هوشمند، فناوری‌های AI و IOT، سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، سبک زندگی، تجارت الکترونیک، فینتک و ICT می‌شود.

لازم به ذکر است که تریگ‌آپ در جذب تیم‌های استارتاپی سایکل بیس نبوده، محدودیت زمانی ندارد و می‌توانید طرح خود را در وب‌سایت ما ثبت کنید.