اسمارت مدیکواسمارت‌مدیکو  اپلیکیشنی است برای انجام مراقبت های روزانه ای که یک فرد مبتلا به دیابت لازم است در طول روز انجام دهد. این مراقبت ها شامل: کنترل غذای مصرفی،دفترچه هوشمند ثبت نوسانات قند خون و ارائه نمودار های روزانه و ماهیانه به کاربر، ثبت کالری فعالیت های ورزشی و همچنین یادآمد مصرف دارو ها میباشد و اطلاعات ثبت شده از کاربر در اختیار پزشک کاربر قرار خواهد گرفت.

 

اعضای تیم

مسعود طغیانی

مدیراجرایی


دکتر محمدحسن ابوالحسنی

مشاور پزشکی


سید محمدحسینی

توسعه دهنده اندروید