دوشنبه‌های همراهی تریگ آپ

درخواست مشاوره از تریگ آپ


یکی از ماموریت‌های اصلی ما در شتابدهنده تریگ آپ، ارائه خدمات مشاوره‌ای و منتورشیپ به تیم‌های استارتاپی است. در همین راستا، جهت ارائه این خدمات به عزیزانی که در شهر مشهد مقدس ساکن هستند، ترتیبی اتخاذ شده است تا طی برنامه‌ای با عنوان " دوشنبه‌های همراهی" این امکان فراهم شود.

با تکمیل فرم ذیل می‌توانید نسبت به تنظیم جلسات مشاوره‌ای برای روزهای دوشنبه هر هفته، به صورت حضوری و آنلاین، اقدام کنید.

تعیین این جلسات به ترتیب دریافت درخواست‌ها تنظیم می‌شود؛ لذا خواهشمند است پس از ثبت درخواست، منتظر ارسال دعوت‌نامه از طرف همکاران ما باشید.

 
 

فرم درخواست مشاوره