درخواست مشاوره ویژه استارتاپ‌های مشهد

مشاوره با تریگ آپ


یکی از ماموریت های اصلی ما در شتابدهنده تریگ آپ ارایه خدمات مشاوره‌ای و منتورشیپ به تیم های استارتاپی می‌باشد. در همین راستا و جهت ارایه این خدمات به عزیزانی که در شهر مشهد مقدس ساکن می باشند، ترتیبی اتخاذ شده تا طی برنامه ای با عنوان " دوشنبه های همراهی" این امکان فراهم گردد. شما عزیزان می توانید با تکمیل فرم ذیل نسبت به تنظیم جلسات مشاوره ای برای روزهای دوشنبه هر هفته و بصورت حضوری و آنلاین اقدام نمایید. تعیین این جلسات به ترتیب دریافت درخواست‌ها می باشد؛ لذا خواهشمند است پس از ثبت درخواست منتظر ارسال دعوت نامه از طرف همکاران ما باشید.
 
 

فرم درخواست مشاوره