رایفای

  • تبلیغات
  • rayfi.ir
  • 1397
 

اعضای تیم

علیرضا قاسمی

مدیراجرایی


حمید قاسمی

مسئول فنی


مهیار اسلامی

مدیر بازاریابی


سعید قاسمی

مسئول مالی و اداری