رایبرد

حوزه فعالیت: سامانه مدیریت ابری نمایشگرها

وب‌سایت: https://rayboard.ir/

سال تأسیس:1397

 

اعضای تیم

علیرضا قاسمی

مدیراجرایی


حمید قاسمی

مسئول فنی


مهیار اسلامی

مدیر بازاریابی


سعید قاسمی

مسئول مالی و اداری