ورود استارتاپ رایاکوین به شتابدهنده تریگ آپ

 

ورود استارتاپ رایاکوین به شتاب دهنده تریگ آپ

استارتاپ رایاکوین از تیم‌های مستقر در حوه نوآوری استان گلستان، در قالب یک قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری با صندوق نوآوری و شکوفایی وارد

شتاب دهنده تریگ‌آپ شده است.

رایاکوین یک اپلیکیشن قدم‌شمار است که به ازای قدم‌های کاربران به آنها سکه می‌دهد و آنها می‌توانند آن سکه‌ها را در فروشگاه‌ها و آنلاین‌شاپ‌های طرف قرارداد با رایاکوین خرج کنند.