ورود استارتاپ رایاکوین به شتاب دهنده تریگ آپ

 

استارتاپ رایاکوین از تیم‌های مستقر در حوه نوآوری استان گلستان، در قالب یک قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری با صندوق نوآوری و شکوفایی وارد دوره شتابدهی تریگ‌آپ شده است.

رایاکوین یک اپلیکیشن قدم‌شمار است که به ازای قدم‌های کاربران به آنها سکه می‌دهد و آنها می‌توانند آن سکه‌ها را در فروشگاه‌ها و آنلاین‌شاپ‌های طرف قرارداد با رایاکوین خرج کنند.