سرمایه‌گذاری داوین روی استارتاپ لینوم

سرمایه گذاری داوین روی استارتاپ لینوم

شرکت سرمایه‌گذاری داوین روی استارتاپ لینوم که از تیم‌های موفق شتاب دهنده تریگ آپ است، سرمایه‌گذاری کرد.

استارتاپ لینوم بعد از گذارندن دورن شتابدهی خود در شناب دهنده تریگ‌ آپ موفق به جذب 980 میلیون تومان سرمایه از گروه سرمایه‌گذاری داوین شده است. لینوم یک پلتفرم آموزشی میکرولرنینگ است که فعالیت خود را از خرداد ماه 99 در تریگ‌آپ آغاز کرد و طی دوره یک ساله فعالیت خود، دستاوردهای قابل توجهی را به دست آورده است:

34 درصد نرخ رشد ماهانه فروش در سال 99

1300 عدد فروش به ارزش 85 میلیون تومان در دوره شتابدهی

به دست آورن بیش از 2 هزار کاربر

و تولید بیش از 200 ساعت محتوای آموزشی میکرو.