لینکپ

لینکپ ارائه دهنده نسل جدید سرویس‌های هوشمند سازی مبتنی بر اینترنت اشیا است. سازمان‌ها، کسب‌وکارها و افراد می‌توانند سریس‌های مورد نظر خود را از وب‌سایت لینکپ انتخاب کرده و بر بستر فناوری هسته اینترنت اشیا لینکپ دریافت کنند 

حوزه فعالیت: اینترنت اشیا

وب سایت: https://www.linkap.net/

سال تأسیس: 1395

 

اعضای تیم

علی رحمانپور

مدیرعامل


عرفان طاهرخانی

مدیرارشد فنی