اینفینیت8


اینفینیت 8 راهکاری جهت سنجش اثربخشی محتواهای تبلیغاتی با استفاده از تحلیل فعالیت الکتریکی مغز مخاطب و استخراج فاکتور هایی مربوط به اطمینان از اثرگذاری تبلیغ بعد از پخش، مانند تشکیل حافظه و القای انگیزه می باشد. ارائه راهکارهایی جهت سنجش اثربخشی سخنرانی یا تاثیرگذاری آثار هنری مثل فیلمنامه های سینمایی با استفاده از تحلیل سیگنال های مغزی از دیگر خدمات این استارت آپ محسوب می ‌شود.
 

اعضای تیم

مجتبی ربیعی

مدیرعامل


علیرضا توکلی

مدیر استراتژی


راضیه کمالی

مدیر تحقیقات شناختی


رضا کارکن

مدیرفناوری


جورج علیزاده

مدیرتوسعه یادگیری ماشین


مهدی برجیان

مدیر توسعه نرم افزار


امین همایونفر

مدیر توسعه بازار


حافظ موسوی

محقق هوش مصنوعی


غزاله رنجبران

توسعه دهنده نرم افزار