حامی باش


حامی باش پلتفرم جذب حمایت مالی مستمر یا همان (Donation) است و کمک می‌کند افراد ارزش‌آفرین، گروه‌ها، انجمن‌ها و ... بتوانند از طریق ساخت یک صفحه آنلاین در حامی‌باش و معرفی آن به مخاطبانشان حمایت مالی آن‌ها را جذب کنند. بسیاری از افراد مانند افرادی که محتوای آموزشی رایگان ارائه می‌دهند، به واسطه ارزشی که ایجاد می‌کنند مخاطبانی دارند و با توجه به صرف هزینه و زمان برای خلق ارزش نیاز به رفع دغدغه و کسب درآمد در آن‌ها احساس می‌گردد.
 

اعضای تیم

فرشید موسوی

مسئول فنی


پدرام موسوی

مسئول اجرایی


سجاد بیگی

مسئول بازاریابی