داستانپ

داستانپ یک اپلیکیشن چند زبانه داستان های تعاملی ویژه کودکان 5 تا 9 سال است. داستان های تولید شده در هفت گروه عامیانه، تالیفی، تاریخی، اقتباسی، کتب، محلی و آموزشی نگارش می شوند که به هشت زبان و گویش فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، کردی، ارمنی، گیلکی و بلوچی توسط صداپیشه ها خوانده می شوند.همچنین در سایت داستانپ این داستان ها به کودک ارائه می شود تا او از روی متن داستان ها نقاشی کشیده و ارسال کند.
همچنین در سایت داستانپ این داستان ها به کودک ارائه می شود تا او از روی متن داستان ها نقاشی کشیده و ارسال کند همچنین در سایت امکان آپلود صدا هم وجود دارد تا انیمیشن تولید شده با صدای کودک و یا والدینشن هم قابل اجرا باشد.
 

اعضای تیم

سعیده علائی

مدیراجرایی و صدا پیشه


احسان نوری

مدیر توسعه کسب وکار


شیرین کاظمی

مدیر هنری ، انیماتور