استارتاپ های غیرفعال

اردیبهشت 8, 1400

بلدشو

اردیبهشت 7, 1400

موزیکا

اردیبهشت 7, 1400

وی کلیک

اردیبهشت 7, 1400

تله طب

استارتاپ تله طب، حس خوب سلامتی
اردیبهشت 7, 1400

قلمستون

قلمستون یک شبکه ی آموزشی آنلاین است که سعی دارد محتوا را به صورت تعاملی و استاندارد در اختیار کاربر قرار دهد
اردیبهشت 7, 1400

ایران تراول