استارتاپ های غیرفعال

آبان 10, 1400

نوکان

سامانه جابجایی سربازان و خریدوفروش اقلام سربازی
اردیبهشت 12, 1400

اپلیکیشن مداد

اردیبهشت 12, 1400

Rebike

ریبایک ارائه دهنده سیستم مبدل دوچره معمولی به دوچره برقی است
اردیبهشت 12, 1400

بساز 123

اردیبهشت 12, 1400

جت ویدیو

اردیبهشت 8, 1400

دستبند آکو