بونسبونس نسل بعدی خرید و فروش را بر پایه پلتفرم های وفادارسازی، ایجاد کرده و توسعه می دهد. بونس یک پلتفرم را در اختیار کسب و کارها می گذارد تا یک تجربه خرید فراموش نشدنی را برای مشتریانشان به جا بگذارند. خدمات سامانه وفادارسازی، روش های بازاریابی، مشاوره های بیزینسی، مشاهده و تحلیل رفتار مشتریان و ارتباط موثر دوطرفه، تنها بخشی از خدمات ارایه شده به پذیرندگان همکار با شرکت ما هستند. بونس قابلیتی در اختیار شما قرار می دهد که به وسیله آن، ظرف مدتی کوتاه، میزان مراجعه مشتریان افزایش می یابد، آن ها زودتر به شما سر می زنند و پاداش ریالی هر خرید سبب افزایش حجم خریدشان می شود. وظیفه بونس، افزایش حداکثری درآمد شما از ظرفیت های کسب و کارتان است.
  • فناوری اطلاعات
  • bonusco.io
  • 1396
 

بنیانگذاران

مدیرعامل


مدیر فنی


مدیر اجرایی و مالی