آسانیسم

آسانیسم یک پلتفرم واسط بین مشتری و موسسه پرستاری است. در واقع در آسانیسم موسسات به معرفی خود و ارائه لیست خدمات، قیمت و پرستاران می‌پردازند و زمانی که مشتری، نیاز به خدمات پرستاری یا پزشکی در منزل داشته باشد، می‌تواند با انتخاب خدمت مورد نیاز، لیستی از موسسات ارائه دهنده در اطراف خود را به همراه قیمت و نظرات سایر کاربران مشاهده و دریافت کند.

 

اعضای تیم

حامد عزیزی

مدیراجرایی


احمد کلاتیانی

مسئول فنی


منیره نجاریانی

مسئول بازاریابی