جذب سرمایه استارتاپ آروزین

 

جذب سرمایه استارتاپ آروزین در لایه پساشتابدهی از شتاب دهنده تریگ آپ

استارتاپ آروزین موفق به جذب سرمایه از شتابدهنده تریگ‌آپ در لایه پساشتابدهی شد.

این استارتاپ که در زمینه ارائه راهکارهای نوین درمان و بازتوانی آسیب‌های استخوانی فعالیت می‌کند، پس از اینکه دوره شتابدهی خود را در شتاب دهنده تریگ‌ آپ با موفقیت سپری کرد، وارد فاز دوم سرمایه‌گذاری تریگ‌ آپ در لایه پساشتابدهی شد.

آروزین استارتاپی در زمینه پزشکی (زیرشاخه ارتوپدی) است که با هدف ارائه راهکارهای جدید شکسته‌بندی اندام‌ها شکل گرفته است تا با استفاده از ترکیب رزین‌های پیشرفته و طراحی نوآورانه، مشکلات موجود در روش‌های رایج شکسته‌بندی با گچ‌های پلی‌استر را رفع کند.