تفاهم‌نامه تریگ آپ با انرژیک

 

تفاهم‌نامه همکاری مشترک شتابدهنده تریگ آپ و شتابدهنده انرژیک در راستای شتابدهی مشترک استارتاپ‌های حوزه انرژی با هدف حل چالش‌های صنعت به وسیله نوآفرینان داخلی در تاریخ شانزدهم شهریور ماه سال جاری در محل شتابدهنده انرژیک واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شد.

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر ساجدی، مدیرعامل محترم شرکت شناسا و رئیس هیئت مدیره شتابدهنده تریگ آپ، جناب آقای مهندس غلاملو، مدیرعامل محترم شرکت آپادانا ونچرز و رئیس هیئت مدیره شتابدهنده انرژیک، جناب آقای مهندس علوی، مدیرعامل محترم شتابدهنده تریگ ‌آپ و جناب آقای مهندس شاهرخی، مدیرعامل محترم شتابدهنده انرژیک برگزار شد.

همکاری این دو مجموعه با هدف جذب، پرورش و تقویت استارتاپ‌ها و شرکت‌های مبتنی بر فناوری حوزه نفت و انرژی خواهد بود.

جزئیات فراخوان‌ها و زمان‌بندی برگزاری رویدادها متعاقبا اعلام خواهد شد.