پذیرش استارتاپ نوکان در شتاب دهنده تریگ‌آپ

 

پذیرش استارتاپ نوکان در تریگ آپ

یکی از استارتاپ هایی که در آذر ماه سال 1400 در شتابدهنده تریگ آپ مشهد پذیرفته شده است، استارتاپ نوکان است. این استارتاپ در حوزه خمات‌دهی به سربازان و دانشجویان مشمول به سربازی فعالیت می‌کند.

تیم نوکان، با تمرکز روی مسائل سربازان و دانشجویان مشمول به خدمت سربازی، خدمات خود را در قالب سه دسته زیر ارائه می‌دهد:

بستری برای جابه‌جایی سربازان

خریدوفروش اقلام سربازی

امریه برای دانشجویان مشمول به خدمت

استارتاپ نوکان قصد دارد از طریق ارائه سامانه‌ای برای دانشجویان و سربازان وظیفه، پروسه خدمت سربازی را سهولت بخشیده و به دانشجویان مشمول به خدمت جهت استخدامی و امریه در شرکت‌های عضو دانش‌بنیان کمک کند