پذیرش استارتاپ کانگورو در دوره شتابدهی تریگ‌آپ

استارتاپ کانگورو با هدف آموزش و تربیت کودکان در استفاده از موبایل شکل گرفته است.

یک اپلیکیشن کنترل موبایل کودک که با هدف آموزش تربیت نسل جدید و اصلاح رژیم مصرف دیجیتال راه‌اندازی شده است تا بتواند بخشی از دغدغه‌های والدین را در روند استفاده فرزندان‌شان از موبایل و فضای دیجیتال برطرف کند.

البته این استارتاپ کودک را از داشتن موبایل، بازی با آن و حضور در فضای مجازی و اینترنت محروم نمی‌کند؛ بلکه او را به سمتی هدایت می‌کند که وارد یک رژیم مصرف صحیح شود تا علاوه بر مصرف کمتر از ابزارهای دیجیتال، فرهنگ استفاده از آن را هم یاد بگیرد.