وبینار آشنایی با فرایند فروش در کسب و کارهای B2B

وبینار آشنایی با فرایند فروش در کسب و کارهای B2B

مدرس: جناب آقای حسام الدین صدریا (مدرس دوره‌های فروش و مذاکره)

سرفصل‌ها:

مشتری‌یابی:

شناسایی مشتریان و ایجاد قیف فروش، ایجاد فایل CRM و ارتباط با مشتری

اعتمادسازی:

آشنایی با مهارت‌های لازم جهت شروع و برگزاری یک جلسه فروش موفق

ارائه محصول/سرویس:

آشنایی با تکنیک‌های لازم جهت متقاعدسازی مشتریان، اصول و فنون مذاکره

نهایی‌سازی فروش

وفادارسازی:

آشنایی با روش‌ها و ابزارهای وفادارسازی مشتری

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (سه‌شنبه)

ساعت: ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

لینک ثبت‌نام ایوند:

https://b2n.ir/m19914