مربیان

محسن سیدین

معاون اجرایی شرکت شناسا


کسب و کار

شهاب جوانمردی

مدیر عامل فناپ


کسب و کار

حامد ساجدی

مدیر عامل شرکت شناسا


کسب و کار

سید حمید رضا علوی

معاون رشد و شتابدهی شرکت شناسا


کسب و کار

حسین نظربلند

مشاور مدیر عامل شرکت شناسا


کسب و کار

علیرضا صابری انصاری

مشاور مدیر عامل شرکت شناسا


کسب و کار

محسن یوسف پور

مدیر عامل شرکت فناپ پلاس


کسب و کار

مصطفی نقی پورفر

مشاور مدیر عامل شرکت شناسا


کسب و کار

سجاد اکباتانی

مدیر توسعه تعاملات شناسا


فنی و کسب و کار

آسیه صفازاده

مدیر سرمایه‌گذاری حوزه سلامت شناسا


کسب و کار

مینا گل محمدی

مدیر ارزیابی شرکت شناسا


کسب و کار

احسان طریقت

مدیر بازاریابی محتوایی کاله


کسب و کار

پویا پیرحسینلو

مدیر عامل و بنیان گذار ابر آروان


کسب و کار

محمود رضا فرهادی

مدیر محصول شرکت فناپ سافت


فنی و کسب و کار

محسن اکبری موید

قائم مقام مدیر عامل شرکت فناپ پلاس


فنی و کسب و کار

مصطفی شهرمیانی

مدیر عامل و بنیان گذار 3DFAST


کسب و کار

حسان اعتمادی

مدیر بازاریابی دلینو


کسب و کار

علیرضا عبادوز

مشاور دیجیتال مارکتینگ


کسب و کار

رزا مهرابی

مدیر سرمایه گذاری حوزه آموزش شناسا


کسب و کار

محمد رضا نوروزی

مشاور مدیر عامل شرکت شناسا


کسب و کار

حمید چرم فروشان

مشاور توسعه کسب و کار


کسب و کار

ایده ای در ذهنت داری؟
به ما بگو تا کمکت کنیم