فرایند شتابدهی

فرایند شتابدهی در تریگ آپ


 ثبت‌نام طرح و ایده کسب‌وکار در سایت تریگ آپ
ارزیابی و عقد قرارداد

1- بررسی فرم‌های ثبت‌شده در کمیته شتابدهی بر اساس جذابیت ایده و پتانسیل بازار

 2- مصاحبه با صاحبان طرح‌های تأییدشده

3- ورود طرح‌های پذیرفته شده به مرحله پذیرش موقت یک ماهه 

 

 

پذیرش اولیه

تجربه‌ای ناب از یک زندگی 30 روزه استارتاپی به همراه خدمات زیر:

1-خدمات غیرنقدی عمومی شامل:

آموزش، مشاوره، فضای استقرار و زیرساخت های فنی

 2- انعقاد قرارداد فضای کار اشتراکی رایگان با تیم‌ها

 آنچه از سوی شتابدهنده انجام می‌گیرد:

1- سنجش میزان تعهد و جدیت افراد در کار

2- سجنش انسجام و همکاری تیم

3- اعتبارسنجی ایده اولیهآیدیارینگ

در مرحله Idea Ring ارزیابی نهایی استارتاپ‌ها انجام می‌شود

1- 10 دقیقه فرصت ارائه برای استارتاپ‌ها

2- 10 دقیقه فرصت پرسش‌وپاسخ برای داوران

3- عقد قرارداد شتابدهی در صورت پذیرش تیم‌ها

4- دریافت 15 درصد از سهام استارتاپ در ازای ارائه خدمات شتابدهی

 


شتابدهی

تیم‌ها در این مرحله با استفاده از سرمایه و خدماتی که تریگ آپ در اختیار آنها قرار می‌دهد، به تولید محصول و بهینه‌سازی مدل کسب‌وکار خود می‌پردازند تا در نهایت بتوانند در پایان دوره شتابدهی به یک مدل تکرارپذیر، گسترش‌پذیر و قابل ارائه به سرمایه‌گذار، دست پیدا کنند.

استارتاپ‌ها طی یک دوره 9 ماهه از خدمات شتابدهی تریگ‌آپ تا سقف 2 میلیارد ریال بهره‌مند می‌شوند:

1-  سرمایه بذری به مبلغ 750 میلیون ریال و سرمایه غیرنقدی به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال

2- فضای کار اشتراکی

3- خدمات زیر ساختی شامل سرور، اینترنت، تلفن سانترال و سرویس‌های ابری 

4- خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

5- خدمات منتورشیپ

6- راهبری اولیه و تعیین و پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد

7- شبکه‌سازی جهت توسعه بازار و جذب سرمایه

8- سرویس بین المللی شدن استارتاپها


روز تریگ‌آپ

فرصت‌های Trigup Day برای استارتاپ‌ها:

امکان ارائه طرح کسب‌وکار در مقابل سرمایه‌گذاران

امکان توسعه محصول و افزایش سهم بازار از طریق جذب سرمایه

امکان دسترسی به شبکه سرمایه‌گذاران تریگ آپ

 

 

 


پساشتابدهی

تیم‌هایی که دوره شتابدهی را با موفقیت از سر گذارنده‌ باشند، در صورت داشتن شرایط زیر، امکان ورود به دوره پساشتابدهی را خواهند داشت:

1- محصول / خدمت آنها وارد بازار شده باشد

2- مدل کسب‌وکار آنها اعتبارسنجی اولیه شده باشد

3- موفق به کسب درآمد حداقلی شده باشند

سقف سرمایه‌گذاری تریگ‌آپ در مرحله پساشتابدهی 3 میلیارد ریال است و سهم شتابدهنده در روند مذاکره و با توافق طرفین تعیین خواهد شد.