سرویس بین المللی شدن استارتاپ ها

سرویس بین المللی شدن استارتاپ ها

ما در شتابدهنده تریگ آپ ،نگاه ویژه‌ای به موضوع بین المللی ‌شدن استارتاپ‌های تحت حمایت خود داریم. به کمک همکاران و مشاورین متخصص و مجرب‌مان در امور تجارت و کسب و کارهای بین المللی، می کوشیم بستر مناسبی برای استارتاپ‌هایی که به صورت بالقوه، پتانسیل حضور در بازارهای فرامرزی و یا جذب سرمایه از منابع بین المللی را دارند، فراهم نمائیم.
این سرویس شامل تسهیل‌گری‌هایی در زمینه اصول مراودات، مذاکرات، عقد قراداد و تشریفات بین المللی، و همچنین نحوه ارائه و جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد. علاوه بر آن، به واسطه دارا بودن شبکه‌ ارتباطی در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای‌، در نظر داریم مقدمات حضور پررنگ استارتاپ ‌های‌ تحت حمایت خود را در فضاهای بین‌المللی رقم بزنیم.