جلسه ممیزی طرح‌های استارتاپی تریگ‌آپ با حضور کارگزار منتخب صندوق نوآوری و شکوفایی، کارافام، برگزار شد.

شتابدهنده تریگ‌آپ روز سه‌شنبه مورخ نوزده اسفند ماه سال نود و نه، میزبان کارگزاری کارافام از کارگزاران منتخب صندوق نوآوری و شکوفایی بود.
این جلسه که با موضوع ممیزی طرح‌های استارتاپ‌های شتادهنده تریگ‌آپ صورت پذیرفت، در ادامه تفاهم‌نامه‌ای است که قبلا بین تریگ‌آپ و کارافام منعقد شده بود.
این نشست در ادامه و جهت تکمیل تفاهم‌نامه مذکور، با حضور سه تیم کربن، هی مد و پلاسما که از استارتاپ‌های شتابدهنده تریگ‌آپ هستند، با موضوع نیازسنجی و ممیزی دارایی‌های فکری در محل تریگ‌آپ برگزار شد.