بازدید مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران از شتابدهنده تریگ آپ

 

بازدید مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با هیئت همراه از شتابدهنده تریگ آپ

شتابدهنده تریگ‌آپ در تاریخ بیست‌ونهم فروردین ماه سال جاری میزبان مهندس رضایی، مدیرکل  ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران و هیئت همراه ایشان بود.

در جریان این رویداد جناب آقای مهندس رضایی از امکانات شتابدهنده تریگ آپ بازدید کردند.

 در ادامه جناب آقای مهندس علوی، مدیرعامل شتابدهنده تریگ آپ، ضمن معرفی خدمات این شتابدهنده به کسب و کارها، دستاوردهای تیم‌های فعلی و گذشته تریگ‌آپ را برشمردند.