weblog.php مرکز شتابدهی Trig Up
  • تاریخ: 1395-9-30
  • دسته: دسته بندی نشده


  • تاریخ: 1395-9-24
  • دسته: دسته بندی نشده

دفتر دوم مرکز شتابدهی Trigup به عنوان اولین شتابدهنده شمال شرق کشور 24 آذر ماه 1395 در تالار خوارزمی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح می گردد.   

  • تاریخ: 1395-8-4
  • دسته: دسته بندی نشده

شتاب‌دهنــــــــده، مجموعه‌ای از خدمات مختلف و متنوع را به استارت آپ های نوپای دارای ایده های خوب ارائه می‌دهد، که همین مساله باعث رشد سریع استارت آپ ها میشود.

  • تاریخ: 1395-7-19
  • دسته: دسته بندی نشده

شتاب‌دهنده، مرکزی است که امکان رشد سریع و صحیح شرکت‌های استارت‌آپی را مهیا می‌سازد

  • تاریخ: 1395-7-19
  • دسته: دسته بندی نشده

بسیاری از کارآفرینان به راستی نمی دانند که راه اندازی و به موفقیت رساندن یک کسب و کار بر اساس یک ایده جدید، تا چه اندازه ممکن است دشوار و زمانبر باشد، و به چه منابعی نیاز خواهد داشت.