• تاریخ: 1394-10-27
  • دسته: دسته بندی نشده

هیئت داوران متشکل از صاحبان و مدیران کسب کارهای موفق بویژه هلدینگ فناپ، اسامی تیم های پذیرفته شده در اولین دوره شتابدهی تریگ آپ را اعلام کردند.