• تاریخ: 1395-5-16
  • دسته: دسته بندی نشده

با مشخص شدن ایده های حاضر در سیکل دوم، از امروز شنبه 16 مرداد ماه 1395 دوره دوم پیش شتاب دهی آغاز گردید.

  • تاریخ: 1395-1-22
  • دسته: دسته بندی نشده

ثبت نام در چرخه دوم مرکز  شتابدهی  TrigUp از امروز آغاز شد. صاحبان کسب و کار و استارتاپ های حوزه ICT می توانند جهت ثبت نام و معرفی ایده های خود، جهت ورود به TrigUp #2 به وب سایت مرکز شتابدهی تریگ آپ به آدرس TrigUp.com مراجعه نمایند.  

  • تاریخ: 1394-10-27
  • دسته: دسته بندی نشده

هیئت داوران متشکل از صاحبان و مدیران کسب کارهای موفق بویژه هلدینگ فناپ، اسامی تیم های پذیرفته شده در اولین دوره شتابدهی تریگ آپ را اعلام کردند.