weblog.php مرکز شتابدهی Trig Up
  • تاریخ: 1395-11-20
  • دسته: دسته بندی نشده

مصطفی نقی پورفر، مدیر ارشد مرکز نوآوری وفناوری فناپ از دومین رویداد نوآورانه فین‌تک‌ می گوید.    به گفته مصطفی نقی‌پورفر، مدیر ارشد مرکز نوآوری وفناوری فناپ جشنواره در سه بخش استارت‌آپ وان، هکوان و نمایشگاه برگزار خواهد شد ...

  • تاریخ: 1395-11-17
  • دسته: دسته بندی نشده

دومین Trigupday فناپ جمعه 15 بهمن‌ماه 1395 در دانشگاه خاتم برگزار شد. در این مراسم استارتاپ هایی که طی 5 ماه از دوره‌های پیش شتاب‌دهی و شتاب‌دهی با موفقیت گذر کرده بودند درمقابل سرمایه گذاران محصول خود را جهت جذب سرمایه‌گذار و ورود  به بازار معرفی کردند.

  • تاریخ: 1395-9-30
  • دسته: دسته بندی نشده