ACCELERATING IRANIAN STARTUPS

مرکز شتابدهی حمایت از استارت‌آپ های ICT

حمایت از کارآفرینان تا رسیدن به موفقیت

next previous

تریگ آپ از تمام ابزارهای خود برای موفقیت ایده شما و رسیدن به مستعدترین و بهترین بازارهای داخلی و خارجی، استفاده می کندTrigUp give your idea anything to become a successful business and opens doors to the best international markets

دوره شتابدهی TrigUp #2

1
ثبت ایده

1395

2
مصاحبه و پذیرش اولیه

1395

3
پیش شتابدهی Pre-TrigUp

1395

4
برنامه شتابدهی TrigUp

1395

مربیان

صاحبان ایده در TrigUp با مجموعه گسترده ای از مربیان موفق و باسابقه در زمینه های مختلف فنی، کسب و کار و مدیریت پروژه آشنا خواهند شد. لیست کامل مربیان

 

 مصطفی نقی پورفر
مصطفی نقی پورفر کسب و کار
شهاب جوانمردی
شهاب جوانمردی کسب و کار
حامد ساجدی
حامد ساجدی کسب و کار
سید حمید رضا علوی
سید حمید رضا علوی کسب و کار
داوود شیخان
داوود شیخان کسب و کار
حسین اسلامی
حسین اسلامی کسب و کار